Groe­ne daken op gebou­wen kun­nen de kos­ten van koe­ling en ver­war­ming beper­ken. Dit geldt voor de inten­sie­ve groe­ne daken. Het effect op de koe­ling van het gebouw is gro­ter dan op de ver­war­ming.