Groene daken op gebouwen kunnen de kosten van koeling en verwarming beperken. Dit geldt voor de intensieve groene daken. Het effect op de koeling van het gebouw is groter dan op de verwarming.