Groen koelt door beper­king van de instra­ling (scha­duw) en door ver­dam­ping van water. De koe­ling door ver­dam­ping helpt voor­al in de namid­dag, avond en vroe­ge nacht. Ook houdt groen veel min­der warm­te vast dan bij­voor­beeld ste­nen. Bei­de effec­ten zijn groot belang voor afkoe­ling van de stad in de avond en vroe­ge nacht, voor­al omdat hit­te­stress tij­dens de slaap belang­rij­ke nega­tie­ve gezond­heids­ef­fec­ten heeft.