Zorg voor plan­ten op de werk­plek en op ande­re plaat­sen waar werk­ne­mers veel­vul­dig zijn (bijv. kan­ti­ne). Zorg in gro­te gebou­wen voor groe­ne bin­nen­ruim­tes waar werk­ne­mers kort kun­nen pau­ze­ren of in een groe­ne omge­ving kun­nen over­leg­gen.