Het koe­len­de effect als gevolg van ver­dam­ping werkt alleen bij een goe­de vocht­voor­zie­ning. Zorg daar­om door goed ont­werp en beheer voor een goe­de water­voor­zie­ning. In dro­ge peri­o­den kan het hel­pen om bomen en groen te irri­ge­ren.