Bij inte­gra­le water­op­los­sin­gen in de wijk kan groen een essen­ti­ë­le rol spe­len. Een goed voor­beeld is de wijk Zuid­broek in Apel­doorn. Het water dat op het dak valt, wordt in de tui­nen geleid. Van de tui­nen stroomt het naar de straat, en van de straat in een bre­de groen­strook, de wadi. Pas als de wadi hele­maal vol­staat, wordt het water met een over­loop uit de buurt geleid.