Hoe­wel de aan­tal­len in de stad rela­tief laag zijn, bleek bij een wereld­wij­de stu­die dat het groot­ste deel van de vogel- en plan­ten­soor­ten die in de stad voor­ko­men inheems is. Hier­mee biedt het ste­de­lijk groen goe­de moge­lijk­he­den voor ver­ster­king en bescher­ming van bio­di­ver­si­teit.