Ook op oude­re leef­tijd heeft men nog steeds pro­fijt van con­tact met groen in eer­de­re levens­fa­sen. Een rela­tief hoog per­cen­ta­ge groen in de leef­om­ge­ving tij­dens de jeugd en de vol­was­sen­heid kan de afna­me van gees­te­lij­ke ver­mo­gens op oude­re leef­tijd ver­tra­gen.