Met plan­ten in de kan­toor­ruim­te bleek bij onder­zoek in Neder­land en Groot-Brit­tan­nië de pro­duc­ti­vi­teit 15% hoger te lig­gen dan in kan­toor­ruim­tes zon­der plan­ten.