In een labo­ra­to­ri­um­ex­pe­ri­ment ver­droe­gen men­sen meer pijn als er kamer­plan­ten in de ruim­te aan­we­zig waren.