Gro­te­re groe­ne ele­men­ten heb­ben een koe­lend effect op de omge­ving, mits de koe­le lucht uit die ele­men­ten door kan stro­men naar de omge­ving. Groe­ne gebie­den rond zie­ken­hui­zen dra­gen daar­om ook bij aan het ver­min­de­ren van hit­te­stress in de omge­ving en dra­gen bij aan de vast­leg­ging van CO2