De PEEK app biedt mogelijkheden om de prestaties van groen door burgers te laten ranken. De prestatie van groen is afhankelijk van de tevredenheid hierover ne de belangrijkheid. Deze nieuwe KPI voor stadsbomen wordt ontwikkelt door Wageningen research voor en met het Nederlandse bedrijfsleven.