Een aan­trek­ke­lijk en func­ti­o­neel goed inge­richt groen school­plein kan bij­dra­gen aan een beter soci­aal kli­maat op het plein en op ter­mijn aan een hoger wel­zijn van het kind.