Verstedelijking en verdichting hebben een deel van het stedelijk groen in de lucht gebracht. Inzicht in de verwachtingen van bovengronds groen kan het draagvlak en de voordelen ervan vergroten. De voordelen voor recreatie en gezondheid, luchtkwaliteit en microklimaat werden sterk verwacht, maar ecologische en hydrologische voordelen werden onvoldoende erkend.

De respondenten hadden een sterke voorkeur voor recreatieve voorzieningen zoals zitjes, kiosken en wandelpaden, zachte landschapselementen zoals gazons, aantrekkelijke bloemen, pergola’s en heggen, en eenvoudige sierbeplanting met lage vegetatie en een lage biomassastructuur en -complexiteit. Van de drie soorten beplanting waren bomen het minst gewenst.