De aan­leg van gevel­groen en groe­ne daken op school­ge­bou­wen draagt bij aan de iso­la­tie en beperkt de kos­ten van ver­war­ming en koe­ling.