Groe­ne bin­nen- of bui­ten­ruim­tes kun­nen ook gebruikt wor­den bij het onder­gaan van (delen van) the­ra­pie­ën in een min­der stress­vol­le omge­ving (bijv. che­mo­t­ui­nen en groe­ne oefen­ruim­tes bij fysi­o­the­ra­pie).