Vergroting van het oppervlak groen t.o.v. de oppervlakte met verharding en bebouwing beperkt de hoeveelheid af te voeren neerslag. Groene tuinen in plaats van betegelde tuinen hebben een sterk beperkend effect op de run-off bij piekbuien. Ook groene daken dragen hieraan bij.