Ver­gro­ting van het opper­vlak groen t.o.v. de opper­vlak­te met ver­har­ding en bebou­wing beperkt de hoe­veel­heid af te voe­ren neer­slag. Groe­ne tui­nen in plaats van bete­gel­de tui­nen heb­ben een sterk beper­kend effect op de run-off bij piek­bui­en. Ook groe­ne daken dra­gen hier­aan bij.