Voor­al bevol­kings­seg­men­ten die niet in staat of gene­gen zijn om natuur ver­der van huis op te zoe­ken, pro­fi­te­ren van groen dicht bij huis: kin­de­ren, oude­ren en groe­pen met een lage soci­aal­eco­no­mi­sche sta­tus.