Voor­al voor men­sen die veel tijd in de woon­om­ge­ving door­bren­gen, is groen in de direc­te omge­ving van belang.