Vooral voor mensen die veel tijd in de woonomgeving doorbrengen, is groen in de directe omgeving van belang.