Het groen in Den Haag ver­hoogt de waar­de van alle wonin­gen in de stad met ca. € 1,9 mil­jard, gemid­deld ca. € 7500 per woning, en ver­hoogt de OZB-inkom­sten van de stad met ca. € 1,3 mil­joen per jaar.