Een deel van de inves­te­rin­gen in het groen wordt terug­ver­diend door een hoge­re waar­de van het vast­goed, of bij publie­ke inves­te­rin­gen in het groen door hoge­re belas­ting­in­kom­sten (WOZ).