Als de omge­ving groe­ner, en daar­door aan­trek­ke­lij­ker is, gaan men­sen meer naar bui­ten en zijn ze actie­ver. Dit geldt ook voor hoog­be­jaar­den en ambu­lan­te pati­ën­ten.