Scha­duw­bo­men boven par­keer­plaat­sen ver­min­de­ren de ver­dam­ping van brand­stof uit de tank en beper­ken de opwar­ming van het auto-inte­ri­eur.