Het koe­len­de effect als gevolg van ver­dam­ping is gro­ten­deels beperkt tot de direc­te omge­ving van het groen; om dit effect te benut­ten op wijk­ni­veau is een fijn­ma­zig en uit­ge­breid net­werk van groen nodig.