Groen zorgt ervoor dat niet alle neer­slag hoeft te wor­den afge­voerd. Een deel wordt ‘vast­ge­hou­den’ op het opper­vlak van blad, stam en tak­ken (inter­cep­tie) en ver­dampt weer na de bui. Ook de niet-ver­steen­de bodem onder groen draagt bij aan dit effect. De neer­slag die hier­op valt, spoelt min­der snel weg dan op een ver­har­ding en een gro­ter deel hier­van ver­dampt. In bos­sen kun­nen loof­bo­men zo’n 5 tot 20% van de jaar­lijk­se neer­slag opvan­gen en naald­bo­men zelfs tot 50%. Uit de bodem kan nog eens 5 tot 34% van de neer­slag ver­dam­pen. In ver­groen­de gebie­den in de stad kun­nen deze cij­fers wor­den bena­derd.