Groen koelt door beper­king van de instra­ling (scha­duw) en door ver­dam­ping van water; 10% meer groen kan het hit­te-eiland­ef­fect in het ste­de­lijk gebied met gemid­deld 0,6 ºC ver­min­de­ren.