Zorg ervoor dat de vegetatie geïntegreerd is met de overige elementen op het schoolplein: niet alleen maar decor. Dat werkt door in de positieve effecten van het groen op het welbevinden van de kinderen.