Zorg ervoor dat de vege­ta­tie geïn­te­greerd is met de ove­ri­ge ele­men­ten op het school­plein: niet alleen maar decor. Dat werkt door in de posi­tie­ve effec­ten van het groen op het wel­be­vin­den van de kin­de­ren.