Groen ver­hoogt de aan­trek­ke­lijk­heid van een gebied en ver­be­tert het ves­ti­gings­kli­maat, zowel voor bur­gers als voor bedrij­ven. Een mooie groe­ne omge­ving is niet door­slag­ge­vend, maar wordt wel steeds belang­rij­ker als ves­ti­gings­fac­tor, met name voor ken­nis­in­ten­sie­ve bedrij­ven.