Stu­den­ten ont­hou­den meer van een col­le­ge wan­neer er natuur­lij­ke aspec­ten in de col­le­ge­zaal aan­we­zig zijn.