Het vergroenen van schoolpleinen bevordert het matig intensieve beweeggedrag van meisjes tijdens de pauze. Meisjes gaan minder kletsen en minder toekijken en gaan meer spellen met regels spelen nadat hun schoolplein vergroend is.