Het ver­groe­nen van school­plei­nen bevor­dert het matig inten­sie­ve beweeg­ge­drag van meis­jes tij­dens de pau­ze. Meis­jes gaan min­der klet­sen en min­der toe­kij­ken en gaan meer spel­len met regels spe­len nadat hun school­plein ver­groend is.