Parken zijn belangrijke plekken om naar natuurlijke geluiden te luisteren en om menselijke geluiden te vermijden, een steeds zeldzamere combinatie. Voorbeelden van gunstige resultaten zijn onder meer verminderde pijn, minder stress, verbeterde gemoedstoestand en verbeterde cognitieve prestaties. Stedelijke en andere parken die veel worden bezocht, bieden belangrijke mogelijkheden om natuurlijke geluiden te ervaren en zijn belangrijke doelen voor het behoud van soundscape om de gezondheid van bezoekers te versterken. De resulaten stellen dat natuurlijke geluiden belangrijke ecosysteemdiensten leveren, en dat parken de volksgezondheid kunnen versterken door natuurlijke geluidslandschappen te benadrukken en te behouden.