Een bezoek aan een bin­nen­tuin ver­be­tert de gemoeds­toe­stand van kin­de­ren die onder behan­de­ling zijn in een zie­ken­huis.