Groen kan bijdragen aan vermindering van de door bewoners ervaren geluidsoverlast.

Afscherming door haagstructuren, in combinatie met een bodemgebied, kan een
reductie tot ongeveer 5 dB(A) opleveren. De demping in het frequentiegebied tot 1 kHz komt door de
bodemlaag. Tot 1 kHz zal een haagstructuur niet veel reductie geven. In het frequentiegebied 1 tot 2 kHz vindt er nauwelijks
demping plaats. Vanaf 2 kHz komt de demping tot stand door de gekozen haag. Uit de metingen blijkt ook dat met de haagstructuren een afschermende
werking wordt bereikt van 1 á 2 dB(A). Bij wegen die op een talud liggen, is het effect groter dan
bij wegen gelijk aan het maaiveld.