Het planten van soorten die relatief veel vluchtige organische stoffen (VOS) afscheiden, dient te worden vermeden. In de Soortentabel Bomen staat een overzicht van de mate van afscheiding van VOS door verschillende veelgebruikte boomsoorten in de Nederland.