Het plan­ten van soor­ten die rela­tief veel vluch­ti­ge orga­ni­sche stof­fen (VOS) afschei­den, dient te wor­den ver­me­den. In de Soor­ten­ta­bel Bomen staat een over­zicht van de mate van afschei­ding van VOS door ver­schil­len­de veel­ge­bruik­te boom­soor­ten in de Neder­land.