Daar­naast zijn plan­ten in staat om vluch­ti­ge orga­ni­sche stof­fen uit de lucht te fil­te­ren. Van een beken­de kamer­plant als Spa­thip­hyl­lum bij­voor­beeld is bekend dat 500 gram blad 20 mg for­mal­de­hy­de per uur kan opne­men en omzet­ten. For­mal­de­hy­de wordt veel gebruikt als ont­smet­tings­mid­del, maar is in te gro­te doses gif­tig en kan­ker­ver­wek­kend voor de mens.