Ver­groot de hoe­veel­heid groen langs wegen om de fil­ter­ca­pa­ci­teit te ver­ho­gen. Gro­te gezon­de bomen heb­ben het mees­te effect; zorg daar­om voor goe­de groei­om­stan­dig­he­den.