Behal­ve bomen dra­gen ook ande­re vor­men van groen bij aan de lucht­zui­ve­ring; een vier­kan­te meter klim­op vangt 4 tot 6 gram fijn­stof per jaar af, een sed­um­dak 0,15 gram/m2. In stra­ten met een slech­te lucht­kwa­li­teit kan dit een deel van het pro­bleem weg­ne­men. Het groen kan het pro­bleem hier ech­ter zeker niet alleen oplos­sen.