Groenblijvende naaldbomen zijn de meest effectieve fijnstofvangers, loofbomen met grote harige of kleverige bladeren zijn een goed alternatief. Voor afvang van ozon en stikstofoxiden zijn loofbomen met platte, brede bladeren het meest geschikt. Het planten van soorten die veel vluchtige organische stoffen uitscheiden, dient te worden vermeden.