Groen­blij­ven­de naald­bo­men zijn de meest effec­tie­ve fijn­stof­van­gers, loof­bo­men met gro­te hari­ge of kle­ve­ri­ge bla­de­ren zijn een goed alter­na­tief. Voor afvang van ozon en stik­stof­oxi­den zijn loof­bo­men met plat­te, bre­de bla­de­ren het meest geschikt. Het plan­ten van soor­ten die veel vluch­ti­ge orga­ni­sche stof­fen uit­schei­den, dient te wor­den ver­me­den.