Alle vor­men van groen dra­gen bij aan het ver­wij­de­ren van fijn­stof en ande­re ver­ont­rei­ni­gin­gen uit de lucht. Gas­vor­mi­ge ver­ont­rei­ni­gin­gen wor­den via het blad opge­no­men, fijn­stof wordt pas­sief uit­ge­fil­terd.