In een Noor­se stu­die ble­ken kan­toor­me­de­wer­kers zon­der uit­zicht naar bui­ten van­af hun werk­plek vijf­maal vaker zelf een plant te heb­ben mee­ge­no­men naar hun werk­plek dan dege­nen met uit­zicht.