Verstedelijking en klimaatverandering zijn twee onvermijdelijke megatrends van deze eeuw. Kennis over de groeireacties van stedelijke bomen op het klimaat is van het grootste belang voor toekomstig beheer van groene infrastructuur met als doel een duurzame levering van milieu-ecosysteemdiensten. Deze studie analyseerde met behulp van jaarringen de groeireactie op het klimaat aan de hand van de stamdiameter op borsthoogte (DBH) van 1178 bomen in zeven grote steden wereldwijd, waaronder Aesculus hippocastanum L. in München; Platanus × hispanica Münchh. in Parijs; Quercus nigra L. in Houston; Quercus robur L. in Kaapstad; Robinia pseudoacacia L. in Santiago de Chile, München en Würzburg; en Tilia cordata Mill. in Berlijn, München en Würzburg. Het klimaat werd gekarakteriseerd volgens de de Martonne droogte-index (DMI). In het algemeen vertoonden bomen een 8,3% lagere DBH bij een droog klimaat dan bij een vochtig klimaat op de leeftijd van 100 jaar. Droogtetolerante boomsoorten werden over het algemeen niet beïnvloed door het klimaat. R. pseudoacacia vertoonde echter een lagere diameter wanneer ze in een halfdroog dan in een vochtig klimaat groeiden. Droogtegevoelige boomsoorten werden daarentegen negatief beïnvloed door het droge klimaat. Bovendien werd het effect van droogtejaren op de jaarlijkse diametertoename beoordeeld. P. × hispanica en R. pseudoacacia bleken de meest droogteresistente soorten te zijn. De grootste gevoeligheid voor droogte werd waargenomen bij T. cordata en Q. robur. A. hippocastanum en Q. nigra vertoonden een lagere diametergroei tijdens droogte, gevolgd door een snel herstel. De bevindingen van deze studie kunnen bijdragen aan een beter begrip van de groeireacties van stedelijke bomen op het klimaat, met het oog op duurzame planning en beheer van stedelijke bomen.