De leefstijlinterventie Fruit4Schools bevordert een gezonde leefstijl voor basisschool kinderen. Het koppelt een door fruitbomen gedomineerd ‘eetbaar’ schoolplein aan natuur- en milieueducatie. Kan gekopeld worden aan een buurtgerichte (participatieve) aanpak met baten op het gebied van de groene ruimte, de gezondheid van de bewoners.