De leef­stij­lin­ter­ven­tie Fruit4Schools bevor­dert een gezon­de leef­stijl voor basis­school kin­de­ren. Het kop­pelt een door fruit­bo­men gedo­mi­neerd ‘eet­baar’ school­plein aan natuur- en mili­eu­edu­ca­tie. Kan geko­peld wor­den aan een buurt­ge­rich­te (par­ti­ci­pa­tie­ve) aan­pak met baten op het gebied van de groe­ne ruim­te, de gezond­heid van de bewo­ners.