Ver­groen uw sporta­com­mo­da­tie met eet­baar groen, adop­teer als bewo­ners de fruit­bo­men en biedt het geoog­ste fruit aan, aan de sport­kan­ti­ne. Zo gebruikt Fruit4Sports de kan­ti­ne als draai­schijf voor de gedrags­ver­an­de­ring.

Fruit4Sports heeft als doel mee te hel­pen aan een gezon­de­re sport­kan­ti­ne en zo bij te dra­gen aan de maat­schap­pe­lij­ke opga­ve wel­vaart­ziek­ten als (jeugd)obesitas en sui­ker­ziek­te te voor­ko­men.