Vergroen uw sportacommodatie met eetbaar groen, adopteer als bewoners de fruitbomen en biedt het geoogste fruit aan, aan de sportkantine. Zo gebruikt Fruit4Sports de kantine als draaischijf voor de gedragsverandering.

Fruit4Sports heeft als doel mee te helpen aan een gezondere sportkantine en zo bij te dragen aan de maatschappelijke opgave welvaartziekten als (jeugd)obesitas en suikerziekte te voorkomen.