Een groen dak draagt bij aan de isolatie van een huis en voorkomt opwarming in de zomer. Voor een goed isolerend effect in de winter is een dikker groendak nodig (> 10 cm). Daarnaast kan de aanleg van dakgroen op grote schaal helpen om de opwarming van een wijk als geheel te beperken. Een enkel groen dak heeft hiervoor weinig effect en zeker niet op straatniveau. Voor de positieve werking van groene daken tegen hitte is een goede watervoorziening van belang.