Plan­ten in het klas­lo­kaal kun­nen eraan bij­dra­gen dat jon­ge­ren zich soci­a­ler gedra­gen en zich min­der vaak ziek mel­den.