In een groe­ne omge­ving wor­den men­sen gesti­mu­leerd om bij­voor­beeld een lunchom­me­tje te maken. Dit houdt mede­wer­kers scherp en gezond. Lang ach­ter­een zit­ten is onge­zond.