De aan­leg van een her­den­kings­bos waar nieu­we bomen geplant kun­nen wor­den, biedt troost aan nabe­staan­den. Ver­schil­len­de con­cep­ten voor de rela­tie tus­sen bomen en de as van nabe­staan­den zijn inmid­dels uit­ge­werkt.