Een Ame­ri­kaan­se stu­die onder een­ei­i­ge twee­lin­gen laat zien dat een groe­ne­re woon­om­ge­ving gepaard gaat met min­der depres­si­vi­teit.