Veel grote steden in de wereld hebben boomplantprogramma’s geïmplementeerd op basis van veronderstelde ecologische en sociale voordelen van stedelijke bossen. Recente studies hebben deze aannames in toenemende mate getest en bieden empirisch bewijs voor de bijdragen van boomplantprogramma’s, evenals de haalbaarheid en beperkingen ervan, voor het oplossen of verminderen van stedelijke milieu- en sociale problemen. Wij stellen voor dat het huidige bewijs lokale koeling, stormwater absorptie en gezondheidsvoordelen van stedelijke bomen voor de lokale bevolking ondersteunt. Het potentieel van stadsbomen om broeikasgasemissies en luchtvervuiling aanzienlijk te verminderen is echter beperkt voor een breed scala aan locaties en milieuomstandigheden. Bijgevolg lijken stadsbomen veelbelovender voor klimaat- en vervuilingsadaptatiestrategieën dan voor mitigatiestrategieën. Dit is voor een groot deel te wijten aan ruimtebeperkingen die de omvang van stedelijke boomkruinen beperken ten opzichte van de huidige omvang van emissies. De meest veelbelovende milieu- en gezondheidseffecten van stedelijke bomen zijn die welke kunnen worden gerealiseerd met goed onderhouden boomaanplant en lokale ontwerpinterventies op locatie- tot gemeenteschaal. Het planten van bomen op deze schaal heeft gedocumenteerde voordelen voor het lokale klimaat en de gezondheid, die gemaximaliseerd kunnen worden door een gericht ontwerp van de locatie, gevolgd door monitoring, adaptief beheer en studies naar eco-evolutionaire dynamiek op de lange termijn.