In klas­lo­ka­len met een plan­ten­wand en plan­ten bleek de tem­pe­ra­tuur lager en de lucht­voch­tig­heid hoger dan in het con­tro­le-lokaal waar geen plan­ten ston­den.