In een stu­die rond­om Ken­sing­ton Park in Lon­don werd in som­mi­ge war­me nach­ten een koe­lend effect tot 440 m afstand van het park geme­ten met een maxi­mum tot 4 ºC.